ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

для студентів ЗАОЧНОЇ форми навчання спеціальності "Право" /гр.П-171з/

та перелік джерел для підготовки до нього

Тема ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

1. Поняття інформації з обмеженим доступом, її види та підстави обмеження доступу до інформації

2. Поняття та характеристика державної таємниці як виду інформації з обмеженим доступом. Порядок віднесення інформації до державної таємниці в Україні

3. Роль та місце СБ України як спеціально уповноваженого органу державної влади у сфері забезпечення охорони державної таємниці

4. Суть службової інформації та порядок надання відомостям цього статусу

5. Відповідальність за правопорушення у сфері обігу службової інформації

Методичні рекомендації.

1. Необхідно керуючись положеннями джерел 1, 5, 6, 17 та 18 розкрити причини та підстави обмеження доступу до інформації, зміст трискладового тесту правомірності обмеження доступу до інформації та дати визначення інформації з обмеженим доступом та коротко охарактеризувати особливості кожного із трьох видів інформації з обмеженим доступом, розкривши відмінності між ними

2. Виходячи з положень Закону України “Про державну таємницю” необхідно навести визначення державної таємниці як виду інформації з обмеженим доступом, розкрити зміст ознак цього виду інформації з обмеженим доступом та охарактеризувати порядок віднесення інформації до державної таємниці, результати якого відображено у джерелі 11.

3. На основі змісту джерел 2, 4, 7-9 необхідно розкрити права та обов’язки СБ України як спеціально уповноваженого органу в сфері охорони державної таємниці.

4. На основі джерел 6, 12, 19 та 20 необхідно сформувати визначення службової інформації, розкрити її місце серед інших видів інформації з обмеженим доступом та порядок віднесення інформації до службової. Виходячи зі змісту джерел 13-16 навести загальну характеристику тих даних, які становлять службову інформацію в Україні.

5. Виходячи зі змісту джерел 2, 3, 6, 10, 19 та 20 потрібно розкрити особливості притягнення до відповідальності за протиправні діяння, пов’язані із порушеннями порядку обігу службової інформації в Україні, виділивши проблеми притягнення до юридичної відповідальності за вказані діяння.

ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 30, ст. 141.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів N 8376/1999

3. Кримінальний кодекс України. // Офіційний Вісник України 2001, N 21, ст. 920.

4. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України від 22.03.2013 — 2013 р., / № 11-12 /, стор. 644, стаття 88

5. Закон України "Про інформацію" від 13.01.2011. // Офіційний вісник України вiд 18.02.2011 - 2011 р., № 10, стор. 21, стаття 445, код акту 54789/2011

6. Закон України «Про доступ до публічної інформації» // Голос України вiд 09.02.2011 - № 24

7. Закон України “Про державну таємницю” від 21.09.1999 р. // Відомості Верховної Ради 1999, N 49.

8. Закон України «Про Службу безпеки України» від 25.03.92р. // Відомості Верховної Ради України 1994, N16 від 19.04.94

9. Інструкція про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення: затверджено Наказом Служби безпеки України від 22.03.2017 р. № 173 // Офіційний Вісник України, 2017 р., № 38, стор. 146, стаття 1218, код акту 85861/2017

10. Інструкція про порядок здійснення Службою безпеки України контролю за додержанням порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни: затверджено Наказом Служби безпеки України від 18.09.2017 N 471 // Офіційний Вісник України від 10.10.2017— 2017 р., № 79, стор. 47, стаття 2427, код акта 87461/2017

11. Звід відомостей, що становлять державну таємницю: затв. Наказом Центрального управління Служби безпеки України від 23 грудня 2020 р. № 383, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 січня 2021 р. за N 52/35674 // Офіційний вісник України, 2021, N 7 (29.01.2021), ст. 374.

12. Типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію: затв. Постановою Кабінету Міністрів України N 736 від 19.10.16 р. // Офіційний Вісник України від 04.11.2016 — 2016 р., № 85, стор. 102, стаття 2783, код акту 83568/2016

13. Перелік службової інформації Збройних Сил України (ПСІ – 2011): затв. Наказом Генерального штабу Збройних Сил України № 180 від 20.09.11р.

14. Перелік відомостей, що містять службову інформацію в МОЗ України: затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 517 від 16.08.2011р.

15. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Міністерстві юстиції України: затв. Наказом Міністерства юстиції України № 1277/5 від 14.04.2017

16. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Службі безпеки України: затв. Наказом Центрального управління Служби безпеки України від 21.08.2012 № 400, URL

17. Доступ до публічної інформації: посібник із застосування «трискладового тесту» / за заг. ред. Д. М. Котляра. – К.: ЦПСА, 2014.- 152 с.

18. Організація захисту інформації з обмеженим доступом: навч. посіб. /А.М.Гуз, І.П. Касперський, С.О.Князєв та ін. – К.: Нац. акад., СБУ, 2018. –252 с.

19. Організаційно-правові основи захисту службової інформації: навч. посіб. /I. П. Касперський, С. 0. Князєв, О. І. Матяш та ін. - К. : Нац. акад. СБУ, 2017.-120 с.

20. Службова інформація: порядок віднесення та доступу. Практичний посібник / За редакцією Д. М. Слизьконіс.– К.: ЦПСА, 2014.- 76 c.