ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

для студентів ЗАОЧНОЇ форми навчання спеціальності "Менеджмент" /гр.М-181з/

та переліки джерел для підготовки до них

Тема 1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

Тема 2. СТРУКТУРА СИСТЕМ ЗАХИСТУ ДАНИХ